dissabte, 21 de gener del 2023

Conjunció Venus i Saturn

Durant aquests dies s'està donant la conjunció entre els dos planetes, Venus i Satur.

Una oportunitat més per mirar cap al cel.

A data del 22 de generA data del 23 de gener