dimarts, 16 de juliol del 2019

Astro-Caixa motoritzada per fer seguiment estel·lar

Aquest astrobrico ha estat realitzat per l'Antonio Mòdol, membre de la Societat Astronòmica de Lleida .

L'Astro-caixa, o reductora per astrofoto, està motoritzada i serveix per fer el seguiment del camp estel·lar i així fer fotografia de llarga exposició amb una càmera normal o un mòbil. La capsa s’ha de col·locar, sobre un trípode fotogràfic acoblada a una ròtula de fotografia .

Els components principals són un petit motor pas a pas (28BYJ-48 de 5v), un vis sens fí i uns engranatges. Tot el sistema es controla amb un Arduino Nano i un driver per motor pas a pas ULN2003.

Els components es poden comprar en aquest vincle:

  • Conjunt sens-fí-corona ref. nº 16333 - reducció 1/43 
  • Engranatge ref. nº 02310 - reducció 15/48 = 1/3.2 
  • Engranatge ref nº 01697 - reducció 10/45 = 1/4.5 
  • Engranatge ref nº 9764 (aquest és d’acer) - reducció 9/50 = 1/5.555... 
El total de la reducció és de 1/3440, ha de ser així per aconseguir que el petit motor pugui moure to el pes.

Altres components que calen:
  • Eixos , cargols i femelles.
  • Un parell de coixinets ref. 626 zz 
  • Una vareta roscada de 1/4 w. i vàries femelles del mateix pas 
  • Alguns separadors per centrar els engranatges 
  • Porta-piles per 4 piles AA (6 v.) 
La capsa on va tot ubicat està feta amb una impressora 3D. Segurament caldrà de fer petits retocs als encaixos del coixinets. Al lateral de la capsa hi ha un encaix per acoblar un làser que servirà per alinear aproximadament la polar.

Podeu descarregar els arxius per fer-la en aquest vincle:


La disposició dels engranatges és segons el següent esquema:

Per acoblar la càmera caldrà una ròtula fotogràfica i possiblement afegir un contrapés per no forçar el motor.

El codi que control·la l’Arduino Nano es pot descarregar d’aquest vincle:


Cablejat de l'arduino al controlador

  Arduino Nano ---- Driver ULN2003
      pin 8    -> in1
      pin 9    -> in2
      pin 10    -> in3
      pin 11    -> in4
      pin 4 - GND     ->  _
      pin 27 - 5v     ->  +
     
  Alimentació de l'Arduino Nano
      pin 29 GND -> alimentació porta-piles negatiu
      pin 30 VIN -> alimentació porta-piles positiu